• Khách hàng cập nhật mẫu mới và lấy ảnh ở Zalo 0899.168.657.
  • Khách hàng không nên lấy ảnh sản phẩm ở web, vì ảnh đã nén giảm chất lượng so với ảnh gốc.
  • Một số sản phẩm ở web có đường dẫn để tải ảnh. Khách hàng có thể truy cập để tải ảnh.